Věnujeme se dětem od 4 do 15 let v rámci výukového, kondičního a závodního plavání. Rádi do plavání zapojujeme celou rodinu, proto nabízíme kondiční plavání i  pro dospělé.

VÝUKOVÉ PLAVÁNÍ je zaměřeno na adaptaci dětí na vodní prostředí, na výuku základní plavecké techniky (kraluové, znakové nohy, základní splývavá poloha na zádech, na břiše) a plaveckých dovedností (dýchání, skákání, potápění, lovení předmětů, orientace ve vodě a pod vodou, odbrourávání strachu z vodního prostředí). Nejčastěji pracujeme s věkovou kategoríí 4 – 6 let. Plavání pro čtyřleté děti je bez rodičů. Rodiče pouze doprovázejí a v šatně předávají děti trenérovi.

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ je zaměřeno na zdokonalování techniky jednotlichých plaveckých způsobů (kraul, znak, prsa, motýl), na fyzickou kondici a procvičování plaveckých dovedností (skákání, potápění, plavání s plaveckými ploutvemi, lovení předmětů, orientace ve vodě a pod vodou). Nejčastěji pracujeme s věkovou kategorií 6 – 15 let.

ZÁVODNÍ PLAVÁNÍ je zaměřeno na děti, které velmi rády plavou jsou ochotné se stále zdokonalovat v plavecké technice, která je obohacena o závodní prvky (startovní skok, obrátky) jsou schopny se vyrovnat s vyšší tréninkovou zátěží a vyšším počtem tréninků za týden. Nejčastěji pracujeme s věkovou kategorií 6 – 11 let.

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ DOSPĚLÝCH je zaměřeno na zlepšení techniky plavání a zvýšení kondice. Nejčastěji se účastní rodiče dětí z oddílu. Plavání dospělých probíhá jen ve čtvrtek od 17h do 18h.