Věnujeme se dětem od 3 do 15 let v rámci výukového a kondičního plavání. Rádi do plavání zapojujeme celou rodinu, proto nabízíme kondiční plavání i  pro dospělé.

VÝUKOVÉ PLAVÁNÍ je zaměřeno na adaptaci dětí na vodní prostředí, na výuku základní plavecké techniky (kraluové, znakové nohy, základní splývavá poloha na zádech, na břiše) a plaveckých dovedností (dýchání, skákání, potápění, lovení předmětů, orientace ve vodě a pod vodou, odbourávání strachu z vodního prostředí). Nejčastěji pracujeme s věkovou kategorií 4 – 6 let. Plavání pro čtyřleté děti je bez rodičů. Rodiče pouze doprovázejí a v šatně předávají děti trenérovi.

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ je zaměřeno na zdokonalování techniky jednotlivých plaveckých způsobů (kraul, znak, prsa, motýl), na fyzickou kondici a procvičování plaveckých dovedností (skákání, potápění, plavání s plaveckými ploutvemi, lovení předmětů, orientace ve vodě a pod vodou). Nejčastěji pracujeme s věkovou kategorií 6 – 15 let.

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ DOSPĚLÝCH je zaměřeno na zlepšení techniky plavání a zvýšení kondice. Probíhá individuálně nebo skupinově.

ŠKOLNÍ PLAVÁNÍ

ZÁBAVNÉ PLAVÁNÍ

OSTATNÍ AKTIVITY PRO DĚTI