Náhrady jsou možné. Podmínkou je řádně omluvená hodina a volné místo ve skupině, kde chcete využít náhradu. Nepřítomnost lze omluvit vždy v den konané skupiny do 10:00 hodin. Náhrady lze čerpat v aktuálním období kurzu. Nelze je přesouvat z období do období nebo z jiného kurzu do jiného.


Platba za jednotlivé kurzy probíhá především bezhotovostně na bankovní účet PŠA. Do VS se vyplňuje číslo faktury a pro zpřesnění do Zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.