Trénujeme pondělí až čtvrtek v časech 16:00 – 18:00 na bazéně TJ TESLA BRNO, bazén má šest drah o délce 25 m, teplota vody kolem 27°C. Má svoji jedinečnou atmosféru menšího sportovního bazénu.

Naše činnost začíná výukou plavání dětí od čtyř let neplavců i začátečníků nebo dětí které se bojí vody a chtějí to změnit. Prostor plavecké dráhy je přizpůsoben zkrácením a s pomocí nadlehčovacích pomůcek je výuka pro malé děti ve velkém bazéně komfortní a bezpečná. Ve vodě s dětmi je vždy jeden trenér, který jim pomáha, druhý trenér pomáha ze břehu. Ve skupince je maximálně 8 dětí.

Výuka je rozdělena do tří skupinek:

1. výuka dětí od 4 let neplavci (zkrácená dráha)


Do této skupinky zařazujeme děti, které se bojí vody, ve vodě se zatím samostatně nepohybují pouze s nadlehčovacími pomůckami, nebo i děti, které jsou odvážné, s vodou kamarádi, sami jsou schopné se ve vodě orientovat a jsou schopné základní polohy na břiše či zádech.

pondělí 16:00 – 16:45
úterý 16:00 – 16:45 a 17:00 – 17:45
čtvrtek 17:00 – 17:45

Ročníky: 2014, 2015, 2016

Cena: 2 400 Kč/pololetí při tréninku jedenkrát týdně. K oddílovým příspěvkům bude přičten členský příspěvek 50 Kč (platí se jedenkrát ročně, u nových dětí při náborové platbě, následně už jen na začátku kalendářního roku.

2. výuka dětí 5 – 6 let začátečníci (zkrácená dráha)

Je vhodná pro děti které zvládají základní dovednosti, poloha na břiše na zádech, kopání, orientace ve vodě, skákání, bublání do vody, potápění hlavy, motoricky jsou schopné začít spojovat práci rukou a nohou dohromady.

pondělí 16:00 – 17:00
úterý 16:00 – 17:00 a 17:00 – 18:00
čtvrtek 17:00 – 18:00

Ročníky: 2013, 2014, 2015

Cena: 2 600 Kč/pololetí při tréninku jedenkrát týdně, trénink dvakrát týdně 3 600 Kč. K oddílovým příspěvkům bude přičten členský příspěvek 50 Kč (platí se jedenkrát ročně, u nových dětí při náborové platbě, následně už jen na začátku kalendářního roku.

3. výuka dětí od 6 let pokročilí (celá dráha 25 m)

Tyto děti už mají velmi dobře zvládnuté základní dovednosti, výuka probíhá na celou dráhu 25 m v krajní dráze (dráha s penvým krajem), děti se většinou během prvního pololetí adaptují na délku bazénu aby byly schopny bazén přeplavat s udržením základů plavecké techniky.

pondělí 17:00 – 18:00
středa 17:00 – 18:00
čtvrtek 16:00 – 17:00

Ročníky: 2012, 2013, 2014

Cena: 2 850 Kč/pololetí při tréninku jedenkrát týdně, trénink dvakrát týdně 4 800 Kč. K oddílovým příspěvkům bude přičten členský příspěvek 50 Kč (platí se jedenkrát ročně, u nových dětí při náborové platbě, následně už jen na začátku kalendářního roku).


Nejste si jistí zda vaše čtyřleté dítě je připravené zvládnout velký bazén? Na druhou stranu vnímáte že je čas se z malého bazénku posunout dál, aby se dítě v plavání mohlo dobře rozvíjet a učit se nové věci? Nejlepší bude, když přijdete a výuku u nás vyzkoušíte. S nejmenšími dětmi zkušební hodinu neděláme, z našich několikaletých zkušeností se nám nejvíce osvědčilo nechat dětem na zkušenou alespoň tři tréninky během kterých i ty děti, které potřebují více času na adaptaci do nového prostředí jsou schopny se s protředím sžít. V praxi to probíhá tak, že rodiče díťe přihlásí, zaplatí výuku na pololetí a v případě, že po odplavání minimálně tří tréninků je dítě stále neochotné spolupracovat nebo je plačtivé vracíme celou platbu oproti dokladu zpět.

Z výukového plavání děti mohou plynule přejít na kondiční plavání nebo závodní.

Kondiční plavání A

pondělí 17:00 – 18:00
středa 17:00 – 18:00
čtvrtek 16:00 – 17:00

Ročníky: 2009 – 2006 a starší

Vhodné pro děti, které mají za sebou již nějakou plaveckou výuku, ovládají všechny plavecké způsoby a chtějí si plavání udržet na dobré kondiční úrovny bez nutnosti závodění. Obvykle děti v této kategorii mají jeden až dva tréninky týdně.

Kondiční plavání B

pondělí 16:00 – 17:00
úterý 17:00 – 18:00
čtvrtek 17:00 – 18:00

Ročníky: 2010, 2011, 2012, 2013

Vhodné pro děti, které mají základy plavecké techniky, obvykle trénují jednou týdně. Dále se děti rozvíjí, pokračují ve výuce všech plaveckých způsobů. Pro zpetření jsou zařazeny i závodní prvky (starty, obrátky atd.). Děti se závodů účastnit nemusí, nebo na opak pokud si chtějí závod vyzkoušet, můžou se přihlásit.

Kondiční C

středa 16:00 – 17:00
Ročníky: 2009 – 2006 a starší

Vhodné pro starší děti, které nemají dostatečně osvojenou plaveckou techniku, umí jen základy. Cílem je prohloubit znalost techniky u všech plaveckých způsobů.

Cena: 2 850 Kč/pololetí při tréninku jedenkrát týdně, trénink dvakrát týdně 4 800 Kč/pololetí, trénink třikrát týdně 6 000 Kč/pololetí. K oddílovým příspěvkům bude přičten členský příspěvek 50 Kč (platí se jedenkrát ročně, u nových dětí při náborové platbě, následně už jen na začátku kalendářního roku).

Závodní plavání

Vhodné pro děti, které chtějí trénovat alespoň dvakrát až třikrát týdně, mají chuť si za závodit, překonávat sami se a ostaní soupeře, jsou ochotné na sobě pracovat a zdokonalovat svůj plavecký styl. Ideální začátek je kolem 6 let dítěte. V současné době vedeme oddíl závodních dětí věkové kategorie 6 až 10 let. Účastníme se závodů pořádaných především v Jihomoravském kraji.

Tréninky u závodních plavců se dělí na:
1. Povinné: pondělí 17:00 – 18:00 a středa 16:00 – 18:00
2. Dobrovolné: čtvrtek 16:00 – 17:00 a cvičení v tělocvičně formou pohybových her v pondělí 16:00 – 17:00

Potřebné dokumenty: sportovní prohlídka u sportovního nebo tělovýchovného lékaře.

Cena: 6 600 Kč/pololetí
Cena je dotována oddílem plavání TJ TESLA BRNO z.s. a je v ní zahrnuto:
– tři hodiny plaveckého povinného tréninku + jedna hodina plaveckého tréninku a hodina v tělocvičně dobrovolné
– výlohy za startovné
– oddílové oblečení (kraťase + tričko + pytlíček)
– jedno víkendové soustředění za pololetí

Rádi zapojujeme celou rodinu, proto máme ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 vyhrazenou dráhu pro kondiční plavání dospělých, ve stejný čas jak probíhá trénink dětí.