Několik pozitivních vlivů plavání na naše zdraví:

1. Plavání všestranně a rovnoměrně zatěžuje svalstvo a to především velké svalové skupiny a tím napomáhá k zdokonalení svalového tonusu.

2. Hydrostatický vztlak a horizontální poloha snižuje statickou složku svalové práce a vytváří tak podmínky pro relaxaci svalů, odlehčuje jinak přetěžované páteři a celému pohybovému aparátu, zejména kloubům a vazivu dolních končetin.

3. Značný rozsah pohybů při plavání horními a dolními končetinami působí příznivě na udržování kloubní pohyblivosti.

4. Plavání vyvolává zvláště příznivou odezvu ve funkci dýchacího systému. Dochází k vyššímu zatěžování respiračních orgánů a tedy k zdokonalování jejich funkcí.

5. Specifický pozitivní vliv má plavání na duševní funkce člověka vesměs přetíženého negativními civilizačními faktory. Bezprostřední kontakt s vodou vyvolává příjemné a uklidňující pocity. Plavání je důležitou součástí mentální hygieny člověka a relaxace.

6. Plavání je fyzická aktivita, kterou je možné provozovat od 6-ti týdnů malého dítěte až do vysokého věku ve stáří.