Výuka od 4 let neplavci
čtvrtek 17:00 – 17:45

Vhodné pro děti, které mají strach z vody, jsou neplavci, k pohybu ve vodě potřebují nadlehčovací pomůcky, vhodné i pro děti, které se vody nebojí a nemají zatím základy plaveckých dovedností.

Výuka 5 – 6 let začátečníci
čtvrtek 17:00 – 18:00

Vhodné pro děti, které se vody nebojí, mají za sebou osvojení základních plaveckých dovedností (dýchání, poloha těla, orientace ve vodě, skákání atd.). Bez nadlehčovací pomůcky uplavou pár temp třeba i s hlavou ve vodě.

Výuka od 6 let pokročilí
čtvrtek 16:00 – 17:00

Vhodné pro děti které mají zvládnuté základní plavecké dovednosti (dýchání, poloha těla, orientace ve vodě, potápění atd.) a základy techniky, jsou schopné uplavat kratší či delší vzdálenost bez nadlehčovací pomůcky.

Kondiční plavání A
čtvrtek 16:00 – 17:00Vhodné pro děti, které mají za sebou již nějakou plaveckou výuku, ovládají všechny plavecké způsoby a chtějí si plavání udržet na dobré kondiční úrovny bez nutnosti závodění. Obvykle děti v této kategorii mají jeden až dva tréninky týdně.

Kondiční plavání B
čtvrtek 17:00 – 18:00Vhodné pro děti, které mají základy plavecké techniky, obvykle trénují jednou týdně. Dále se děti rozvíjí, pokračují ve výuce všech plaveckých způsobů. Pro zpetření jsou zařazeny i závodní prvky (starty, obrátky atd.). Děti se závodů účastnit nemusí, nebo na opak pokud si chtějí závod vyzkoušet, můžou se přihlásit.

Kondiční C
čtvrtek 16:00 – 17:00

Vhodné pro starší děti, které nemají dostatečně osvojenou plaveckou techniku, umí jen základy. Cílem je prohloubit znalost techniky u všech plaveckých způsobů.